Зміни в ТЦУ 2017

На початку 2017 року вступила в силу низка істотних змін до Податкового кодексу України.

Зокрема, в трансфертному ціноутворенні. Ключові зміни, що торкнулися операцій з інтелектуальною власністю, полягають у наступному.

Розширено зміст документації з трансфертного ціноутворення.

Види контрольованих операцій поширено на операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.

Змінено порогові показники контрольованих операцій: обсяг річного доходу платника податків збільшено до 150 мільйонів гривень; обсяг контрольованої операції збільшено до 10 мільйонів гривень за рік.

Дату подання звіту про контрольовані операції перенесено з 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним.

Уточнено перелік критеріїв для збільшення фінансового результату звітного періоду на суми роялті:


нерезиденту, який не є бенефіціарним отримувачем роялті, за виключенням випадків, коли бенефіціар надав право отримувати роялті іншим особам


нерезиденту щодо об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України


нерезиденту, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є


особі, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом IV Податкового кодексу


юридичної особи, яка відповідно до Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 Кодексу

При цьому у вказаних випадках виключено можливість платника податків не корегувати фінансовий результат до оподаткування на суму виплачених нерезидентам роялті у разі підтвердження відповідності даних сум рівню звичайних цін за принципом «витягнутої руки».

В разі необхідності готові надати більш детальні роз’яснення викладених питань.

Цього року визначення базових понять, пов’язаних з інтелектуальною власністю, таких, як роялті, залишилися без змін.

News

Legislation news

Зміни в ТЦУ 2017

На початку 2017 року вступила в силу низка істотних змін до Податкового кодексу України. ...

5.07.2017

Company news

Лекція МІБ

21 червня Вікторія Єфімова виступила з лекцією в Міжнародному інституті бізнесу. ...

21.06.2017

Company news

Welcome on our site

Welcome to our updated site! Our goal is to present interesting and useful inf...

12.06.2017