Helpful information

Helpful information


IP evaluation questions

The valuation of intellectual property is carried out in accordance with the regulatory, methodological and instructive documents that regulate valuation and evaluation activities in Ukraine, as well as taking into account information, analytical, reference and regulatory sources. Among the normative documents regulating the issues of valuation and use of objects of intellectual property rights in Ukraine, the following are the main ones:


1. The Civil Code of Ukraine Book IV Intellectual Property Law, The Law of Ukraine from 16.01.2003 № 435-IV. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2233#n2233

2. The Tax Code of Ukraine from 02.12.2010 № 2755-VI. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. The Law of Ukraine «On the valuation of property, property rights and professional appraisal activities in Ukraine» from 12.07.2001 № 2658-III. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

4. The Law of Ukraine «On protection of rights to marks for goods and services» from 23.12.1993 №3771-ХІІ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

5. The Law of Ukraine «On protection of rights to inventions and utility models» from 15.12.1993 № 3687-XII. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

6. The Law of Ukraine «On protection of rights to industrial designs» from 15.12.1993 № 3688-XII. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3688-12

7. The Law of Ukraine «On copyright and related rights» from 23.12.1993 № 3792-XII. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

8. The Law of Ukraine «On protection of rights to plant varieties» from 21.04.1993 № 3116-XII. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3116-12

9. The Law of Ukraine «On protection of rights to indications of origin of goods» from 16.06.1999 № 752-XIV. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/752-14

10. The Law of Ukraine «On protection of rights to topographies of integrated circuits» from 05.11.1997 № 621/97-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80

11. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 10.09.2003 № 1440 «On approval of the National standard No. 1 «General provisions for the valuation of property and property rights» (National standard No.1). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF

12. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 03.10.2007 № 1185 «On approval of the National standard No. 4 «Evaluation of intellectual property rights» (National standard No.4). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF

13. The Order The State Property Fund of Ukraine from 25.06.2008 № 740 «On approval of the Methodology for evaluation of intellectual property rights», registered in the Ministry of Justice of Ukraine 6 August 2008 under No. 726/15417. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08

14. Regulation (standard) of accounting 8 «Intangible assets», The Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 18.10.1999 № 242. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

In operation, appraiser may also be guided by The International Valuation Standards (IVS: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-summary), specialized scientific and practical literature, researches of professional institutions and publications, as well as databases.

For example, «Plain Language Media, LLP», USA, has established itself among international statistical agencies. PLM (previous name «EPM, a Division of Business Valuation Resources, LLC) was founded in 1977 with the aim of collecting, processing and publishing data on licensing agreements in the field of intellectual property law. From 1990 PLM publishes newsletters, research studies and directories which focus on management, marketing, consumer and retail trends. The company also produces conferences, seminars and webinars. The annual information publication «The Licensing Letter. Royalty trends report» (TLL: https://www.thelicensingletter.com/About/) of this publishing house we use to analyze market royalty rates for different types of property and categories of consumer goods.

In our work we also use information from «RoyaltyStat» database ( http://www.royaltystat.com/). It is a professional database, founded in 2000, which currently contains more than 17,500 agreements in a wide range of industries. The mission of RoyaltyStat is to provide the largest reliable database of royalty rates from licensing agreements. Each of these agreements has an unedited royalty rate, and a complete database can be examined using different filters. The site includes an extensive analytical tools, specially designed for transfer pricing issues and evaluation of intellectual property rights.


Законодавство і корисні посилання щодо ТМ


1. Паризька конвенція про охорону промислової власності. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print

2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print

3. Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: Право інтелектуальної власності. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2233#n2233

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 №3771-ХІІ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

5. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/print1178262961702826

6. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01/print1111410261307734

7. ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Одинадцята редакція, версія 2017 року». http://nice112017.ukrpatent.org/

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» от 23.12.2004 №1716. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF/page

9. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 «Про державне мито». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7-93/print1218034688041545

10. Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10

Frequently asked questions (FAQ)

Що дає реєстрація ТМ?

Реєстрація ТМ / торгової марки / знака для товарів і послуг є правом, а не обов'язком, тобто будь-яка особа може використовувати ТМ у господарській діяльності без реєстрації в національному патентному відомстві.
Основне завдання ТМ - виділити виробника товарів або послуг, ідентифікувати його серед схожої продукції, закріпити в свідомості споживача асоціації з певною якістю, стилем, ексклюзивністю. Природно, що для просування такої впізнаваності і репутації ТМ (основний гудвіл підприємства), власник ТМ вкладає фінансові та, що цінніше, часові ресурси. І тут, як то кажуть, на найцікавішому місці з'являється «законний власник» (конкурент, дистриб'ютор або просто жадібний троль з-під патентного моста) і вимагає припинити використовувати Вашу ТМ, тому що у нього є ідентична / схожа зареєстрована ТМ.
Причому, в кращому випадку, троль продає вам Вашу ж ТМ, а в гіршому - конкурент може заздалегідь внести ТМ до Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, зупинити поставки товарів, ініціювати судовий розгляд і т.п. Звичайно, існують способи доказування вашої правоти і добросовісної поведінки на ринку, а також можливості продовжувати використання ТМ у тому ж правовому обсязі (для тих товарів і / або послуг, для яких було фактичне використання), але все це перейде в площину судових розглядів, витрати на які несумірні з проведенням реєстрації ТМ.
Окремо, варто звернути увагу, що отримання доменного імені в зоні .UA неможливо без реєстрації ТМ. Таким чином, зареєстрована ТМ дає власнику право забороняти її використання іншим особам і передавати права на ТМ за договором повністю або частково (продаж ТМ, ліцензійні договори).

Що потрібно знати про ТМ?

З метою реєстрації та розрахунків вартості офіційних зборів, ТМ / торгову марку / знак для товарів і послуг доцільно розділити на словесну (слово або словосполучення), зображувальну (малюнок) і комбіновану (слово / словосполучення + малюнок).
ТМ може бути подана на реєстрацію в чорно-білому або в кольоровому варіанті, чорно-білий варіант має більший правовий обсяг (можливість використовувати ТМ в будь-яких кольорах), кольоровий варіант передбачає додаткові державні збори та використання тільки в тих кольорах які заявлені, рекомендується - якщо кольори є фірмовими кольорами, впізнаваними споживачем.
ТМ / торгова марка / знак для товарів і послуг має суто територіальне дію - діє тільки на території тієї країни в якій зареєстрована.
Власником ТМ в Україні може бути будь-яка фізична або юридична особа, резидент і нерезидент України. У деяких країнах існують певні обмеження (наприклад - власником може бути тільки юридична особа або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність), проте, в разі подачі «міжнародних» заявок в цих країнах через Мадридську систему реєстрації на підставі національної української заявки / реєстрації ТМ - такі обмеження не дійсні.
Термін реєстрації ТМ при стандартній процедурі - в середньому становить від 14 - 18 місяців, крайні терміни реєстрації з моменту подачі заявки на реєстрацію ТМ законодавчо не визначені.
Термін реєстрації ТМ при прискореній процедурі - становить 4,5 - 6 місяців, за проведення прискорення оплачується додатковий державний збір (становить від 4830 грн. і більше в залежності від кількості обраних класів МКТП, ще більш висока вартість прискорення для комбінованих ТМ).
Вказівка в ТМ офіційної назви / імітації офіційної назви держави «Україна», написана буквами українського і / або будь-якого іншого алфавіту а також використання міжнародного коду України «UA» регламентується окремими Правилами - передбачає додатковий державний збір (6000 грн.), а також надання доказів того , що заявник здійснює діяльність на території України не менше 5 років, займає домінуюче становище на ринку, здійснює зовнішньоекономічну діяльність і т.п. Однак, використання слова «український» не підпадає під ці вимоги - можливо при реєстрації без додаткових витрат і доказів.

Що таке класи МКТП і як їх визначити?

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг, яка використовується для реєстрації торгових марок, прийнята в рамках Ніццької угоди 1957 року. Класифікація розмежовує за принципом однотипності / однорідності всі товари і послуги на 45 класів - 34 класи товарів (класи з 1-го по 34-й включно) і 11 класів послуг (класи з 35-го по 45-й включно).
З урахуванням розвитку промисловості, науки і соціальних сфер в переліки товарів і послуг МКТП постійно вносяться оновлення і доповнення існуючих формулювань, офіційна діюча версія МКТП завжди доступна на сайтах національних відомств.
З метою правильного вибору необхідних класів МКТП для реєстрації ТМ - ми завжди проводимо консультацію з урахуванням видів діяльності майбутнього власника ТМ, пропонуємо варіанти основних і додаткових класів на вибір з поясненнями. Від правильного вибору класів МКТП залежить не тільки вартість реєстрації ТМ - всі державні збори розраховуються від кількості класів, а й шанси проходження реєстрації - чим більше класів, тим більша ймовірність наявності схожих вже зареєстрованих ТМ, які можуть бути протиставлені ТМ при проходженні кваліфікаційної експертизи.

Як розрахувати вартість реєстрації ТМ торгової марки / знака для товарів і послуг?

Вартість реєстрації ТМ торгової марки / знака для товарів і послуг складається з державних мита та зборів, а також гонорару патентного повіреного.
Основні збори і мита (мінімальний варіант реєстрації ТМ- 1 клас МКТП, без захисту кольору, 1 власник) включають в себе:
Збір 40100 За подання заявки на знак - 1000 грн. за 1 клас МКТП
Збір 41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак - 150 грн. за 1 клас МКТП
Держ. мито за видачу свідоцтва на Знак - 85 грн.
Разом: 1235 грн.
Також існують додаткові державні збори в разі, якщо ТМ заявляється в кольорі, заявників більше ніж 1, термін реєстрації - прискорений і т.п.